Majbølle-Vigsnæs Menighedsråd

holder månedlige møder, normalt d. 3 torsdag - skiftevist i Majbølle og i Vigsnæs
Møderne er offentlige.

Dagsorden kan rekvireres hos menighedsrådets formand.

 

 

Menighedsrådet består af:

Formand:
Ninna Aalborg
Tlf. 22 54 90 04
Mail: nf.aalborg@mail.dk

Kasserer & næstformand:
Jette Lund
Tlf. 20 15 24 54
Mail: jette55@live.dk

Kirkeværge Majbølle:
Per Bruhn
Tlf. 24 63 05 75

Kirkeværge Vigsnæs & sekretær:
Marianne Brandt-Hansen
Tlf. 29 90 36 94
Mail: boersgaard@mail.dk

Kontaktperson:
Mona Bruhn
Tlf. 29 40 83 79
Mail: fam.bruhn@privat.dk

Menigt medlem:
Cornelia Larsen
Tlf. 29 60 46 52
Mail: cornelia-og-finn@larsen.mail.dk

Menigt medlem:
Lotte Bech
Tlf. 28 30 52 22
Mail: bechlotte524@gmail.com

Sognepræst
Mogens Winther Hvidring
Tlf. 53 77 02 35
Mail: mowh@km.dk