To ældre dåbskander, som ikke længere er i brug

Vigsnæs Kirke

Vigsnæs Kirke er bygget i 1869-70 i nygotisk stil i mursten efter tegninger af arkitekt Ove Petersen. Samtidig blev den ældre middelalderkirke revet ned. Den nuværende kirke består af skib og kor med kantet afslutning mod øst samt mod vest et tårn med spir.

Over indgangen findes et relief af billedhuggeren Otto Evens med indskriften Domino et Redemptori (for Herren og Frelseren).

Altertavlen

Den barokke altertavle fra ca. 1700 er overflyttet fra den gamle kirke, og har i denne forbindelse været udsat for en stærk restaurering. Den består af et bredt storstykke, som flankeres af to runde søjler. I storstykket ses et samtidigt maleri, som forestiller nadverens indstiftelse.

Kirkeskibet

Kirkeskibet "Haabet" stammer fra midten af det 19. århundrede. Det er bygget af rorsbetjent Edvard Pedersen, Guldborg, og sandsynligvis skænket til den nye kirke, som stod færdig i 1869.

I 2004 blev skibet genopsat efter en gennemgående renovering på Handels-og Søfartsmuseet på Kronborg.

Orgelet

Det gamle orgelpulpitur - 1856

Kirkens Frobenius-orgel er fra 1949. Det tidligere orgel fra 1895 havde sin plads på en forhøjning forrest til venstre i kirkeskibet, hvor nu centralvarmeanlægget og døbefonten står. Pulpituret er fremstillet af træ, som er fældet i Vigsnæs Præsteskov.