Velkommen til Vigsnæs

Vigsnæs Kirke ligger på Vigsnæs Byvej nr. 19, 4862 Guldborg

Vigsnæs er et landsogn med ca. 170 indbyggere beliggende på Lollands nordøstlige spids 10 km nord for Sakskøbing. Kirken er opført i nygotisk stil i 1868-69.

Kirken danner et usædvanligt og charmerende centrum for den lille landsby Vigsnæs sammen med et lille anlæg med en mindesten for Danmarks befrielse og den gamle fredede kirkegård med de karakteristiske støbte jernkors.
I løbet af 1800-tallet forsøgte man flere gange at reparere den ældre middelalderkirke, som lå nord for den nuværende, men i 1870 blev den revet ned, og en del af inventaret, bl.a. altertavlen fra ca. 1700, blev overflyttet til den nye kirke.

Vigsnæs Kirke er normalt aflåst, men nøglen kan lånes ved henvendelse til kirkeværgen eller graveren. I våbenhuset findes en lille folder, som fortæller om kirkens historie.