De skjulte kalkmalerier i Majbølle Kirke

Majbølle Kirkes kalkmalerier er noget af en gåde. Kalkmalerierne i Majbølle Kirkes kor og i kirkeskibets østligste hvælv blev afdækket i 1876 af Nationalmuseets arkitekt J. Kornerup, som fandt et treenighedsbillede på korets østkappe. Desuden fandt han i koret kalkmalerier af de fire evangelister – malet som unge adelsmænd så ud omkring 1490. 
I det østlige hvælv i kirkeskibet er der malet billeder af skabelsen, af Evas fristelse og af uddrivelsen af paradis. 
Når vi kender kalkmalerierne i dag, skyldes det, at arkitekt Kornerup malede en række farveakvareller af kalkmalerierne, som nu opbevares i Antikvarisk-Topografisk Arkiv på Nationalmuseet. Det er arkitekt J. Kornerups farveakvareller, som gengives her.

Ud fra skitserne synes det sandsynligt, at kalkmalerierne er malede af Elmelundemesteren i slutningen af 1400-tallet. 
Hvorfor kalkmalerierne blev kalket over igen efter afdækningen, ved vi ikke, da den afsluttende indberetning fra arkitekt Kornerup i 1876 desværre er gået tabt.

Gud skaber havdyrene

På nordkappen over kirkens prædikestol skaber Gud havets dyr: I højre hånd holder han en fisk, som han ikke er blevet helt færdig med, og vi ser krebsdyr og to nydeligt tegnede havfruer - for når alle i 1490 troede, at der var havfruer i Guldborgsund, så måtte Gud også have skabt dem sammen med alt andet liv i havet!

Uddrivelsen af Paradis

Syndefaldet på sydkappen fører til uddrivelsen af paradis på vestkappen: Ærkeenglen Gabriel svinger sit sværd med højre hånd og løfter advarende den venstre. Adam og Eva flygter og træder i skyndingen på slangen. 
Under billedet er der rester af et skriftbånd (på latin): "Adam, det første menneske, gjorde slægten forbandet på grund af et æble".

Evangelisten Markus

I korets sydkappe kunne man se evangelisten Markus, som sidder og tilskærer sin pen foran en skrivepult, hvor hans evangelium ligger. Den bevingede løve er Markus' symbol.

Syndefaldet

På skibets sydkappe finder vi beretningen om, hvor galt det gik, da mennesket fik sin frie vilje: her fristes Eva af djævelen - i form af en slange, som snor sig op ad kundskabens træ og rækker Eva et rødt æble.

Treenighedsbilledet

Gud holder den korsfæstede Jesus oppe, mens Helligånden ser til fra siden. Et usædvanligt billede på den uforklarlige treenighed.

Evangelisten Lukas

I korets vestkappe fandtes evangelisten Lukas, som skriver på sit evangelium - og ved skrivepulten ser vi hans symbol: den bevingede okse.

Evangelisten Johannes

På korets nordkappe i Majbølle kirke sås evangelisten Johannes, som også skriver på sit evangelium. 
Foran Johannes står hans symbol: en ørn med store vinger.