Om kirkerne

Skal man sige "en kirke" eller "at kirke"?
Er "kirke" et navneord eller et udsagnsord?

I modsætning til de fleste vil vi hævde, at "kirke" er et udsagnsord: kirke er ikke en bygning, men kirke er noget, vi er. Kirken er i bevægelse, også selvom den ser ganske urokkelig ud. En af vores kirkefædre, Grundtvig, digtede: 

Kirken den er et gammelt hus
bygget af levende stene

Hvordan dette skal føres ud i livet i 2020 -endda midt i en coronakrise - er noget af en udfordring, som står øverst på vores dagsorden som præst og menighed.

 

Når det er sagt, er det også interessant at dykke ned i vores kirkebygninger, deres historie og deres særpræg, og det kan du gøre på disse sider:

Majbølle Sogn                                 Vigsnæs Sogn