Begravelse

Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.


Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre om den afdøde.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Han er faktisk uddannet til det, og det kan være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det.

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Vi kalder det begravelse, når afdøde skal jordbegraves - og bisættelse, når afdøde skal brændes.

Handlingen foregår i kirken med musik, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Jordpåkastelsen er det centrale i forløbet. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jord skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Ved en begravelse sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven.
Ved en bisættelse sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten bæres ud og sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten bæres ud til rustvognen, som kører til krematoriet. Senere bliver urnen nedsat på kirkegården eller asken bliver spredt over havet.

Både Majbølle og Vigsnæs Kirker har en kirkegård, der ligger i forbindelse med kirken.

Læs mere om kirkegårdsvalg på Kirkeministeriets borgerportal.

Det skal du gøre

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Kirken sørger derefter for, at folkeregisteret og skifteretten får besked om dødsfaldet.

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde praktiske råd til pårørende.