2.Feb: sidstes.e.h.3.k.-19:00 Majbølle - kyndelmissefejring og pandekager

9.: Septuagesima - kl 19:00 i Vigsnæs Kirke

16.: Seksagesima - kl 10:30 i Majbølle Kikre ( kirkebil)

23.: fastelavn - kl 10:30 i Majbølle Kirke - børnegudstjeneste og tøndeslagning

01.03. : s.i. fasten- kl 19:00 i Majbølle Kirke- Meditationsgudstjeneste med Sakskøbing Kammerkor

8.: 2.s.i. fasten - kl 14:00 i Majbølle Kirke ved præsten Elin Rasmussen ( Fejø)

15.: 3.s.i fasten - kl 09:00 Majbølle v KBJ

22: Midfaste - kl 19:00 i Majbølle Kirke - Gospelgudstjeneste med 'Soul Invitation'

29.:Mariæ bebudelses dag - kl 10:30 i Vigsnæs Kirke ( Kirkebil)

    26.:3.s.e.h.3.k. - kl 19:00 Majbølle - tilrettelagt af konfirmanderne

    cookie information